Algemene voorwaarden

Reserveren

 • Reserveringen kunnen via deze website worden aangevraagd. 
 • Binnen 3 uur ontvangt u een bevestiging over de beschikbaarheid van het appartement met een prijsopgave.
 • Na onze bevestiging van een boeking vragen wij een aanbetaling.
 • Wij behouden ons het recht voor om gedane boekingen te weigeren of te annuleren, zonder opgaaf van reden. 

Borg

 • Voor het inchecken kan een borg worden gevraagd. Deze borg kan gebruikt worden voor:
 • Vergoeding naar aanleiding van annulering.
 • Betaling van vermissingen of schade die is veroorzaakt aan het appartement of aan de inboedel
 • (Extra) schoonmaakkosten
 • Veroorzaakte (geluids) overlast

Indien geen van bovenstaande punten aan de orde is zal de borg volledig worden gerestitueerd.

Annuleringsbeleid

 • Indien de boeking meer dan 60 dagen voor de incheckdatum wordt geannuleerd, zal het volledige boekingsbedrag worden gerestitueerd, indien reeds een aanbetaling heeft plaats gevonden.
 • Indien de boeking meer dan 14 dagen voor de incheckdatum wordt geannuleerd, zal 30% van het boekingsbedrag in rekening worden gebracht.
 • Bij annulering minder dan 14 dagen voor de incheckdatum, of indien de huurder niet verschijnt op de incheckdatum, is huurder het volledige boekingsbedrag verschuldigd. Bij vooruitbetaling zal er geen restitutie van het boekingsbedrag plaatsvinden.
 • Indien geen vooruitbetalingen hebben plaatsgevonden, zullen de verschuldigde bedragen alsnog achteraf dienen te worden voldaan.
 • Terugbetalingen zullen niet plaatsvinden na annulering na de incheckdatum ongeacht de omstandigheden.

 Algemeen beleid

 • Chariot Amsterdam heeft het recht om gasten die verstorend zijn voor de buren zonder verdere opgaaf van reden uit het appartement te zetten. Er zal daarbij geen restitutie van betaalde bedragen plaatsvinden.
 • Dieren zijn slechts toegestaan na toestemming van de beheerder.
 • Bij vertrek zullen alle sleutels worden afgegeven aan beheerder. Voor elke vermiste set sleutels zal een "vervangingsfee" van € 100 worden gerekend.
 • Gasten dienen schade aan het appartement, of de inboedel, direct te melden aan de beheerder van Chariot Amsterdam.
 • De minimale verblijfsduur is 30 dagen.
 • Het appartement heeft een maximale bezettingsgraad van 4 personen.
 • Uitzonderingen zijn mogelijk bij families (met kinderen) en zijn slechts toegestaan na goedkeuring van de beheerder.
 • Roken is slechts toegestaan in de woonkamer, zij het met mate. Buiten voor het appartement is het mogelijk om onbeperkt te roken. Blowen en/of het gebruik van  hallucinerende drugs is nergens toegestaan in het appartement.
 • Bij klachten van de buren vanwege geluidsoverlast brengen wij € 200 in rekening en bij herhaling kunt u uit het appartement gezet worden.